Nasza higienistka Paulina Mintzberg-Wachowicz członkiem Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS

pmintzberg-v3
Asysta Dentystyczna 1/2019
Marzec 19, 2019
uvskjqlo
Laser diodowy LASTRONIX SMART PRO
Czerwiec 5, 2019
received_561250984373509

15 marca we Wrocławiu nasza higienistka Paulina Mintzberg-Wachowicz została wybrana na członka Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Celami sekcji są min.:
– upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia jamy ustnej w społeczeństwie,
– realizowanie programów profilaktycznych zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiej Federacji Higieny Stomatologicznej czy Ministerstwa Zdrowia,
– podnoszenie prestiżu zawodu higienistki i asystentki stomatologicznej.