Dyplom Ministerstwa Diaspory Republiki Armenii dla „Najlepszej Organizacji Młodzieżowej”